Filter

Produkt
Produktområde
Ort

Kom igång med Agda PS på distans

Digital uppstartsutbildning som hjälper dig att snabbt komma igång med lönearbetet i Agda PS och ger dig en förståelse för systemets register. Vi förutsätter att du har viss erfarenhet av löneadministration och för att få ut maximal behållning av utbildningen rekommenderar vi att du har medverkat vid minst en löneberäkning i Agda PS.
Den digitala utbildningen ska inte jämföras men Grundutbildning i Agda PS som är en mer djupgående klassrumsutbildning.

Visa mer

Agda PS - INL-filer (import av data)

-Tidsbesparande uppdatering med INL-filer.
Med hjälp av INL (inläsningsfiler) kan man snabbt och enkelt utföra vanligtvis tidskrävande uppdateringar i olika register. Exempel kan vara en Excel-fil innehållande antalet lunchavdrag från företagets lunchmatsal, en lista med alla e-postadresser som ska läsas in i personregistret eller ett fält i personregistret som ska uppdateras på många personer samtidigt.

Visa mer

Kom igång med Listgeneratorn i Agda PS

Digital utbildning som hjälper dig att snabbt komma igång med Listgeneratorn ger dig en förståelse i Listgeneratorns grunder.
Du lär dig hur du skriver ut, kopiera och ändra i befintliga listor samt lägga upp helt nya egna listor.

Visa mer

Grundkurs - Lön i Agda PS

Kursen ger en ordentlig genomgång av register och funktioner för att kunna beräkna lön. Vi hinner titta detaljerat på delarna i lön och vi har tid för många praktiska övningar. Vi förutsätter att du har viss erfarenhet av löneadministration. För att få ut maximalt av kursen bör du ha medverkat vid minst en löneberäkning i Agda PS.

Visa mer

Listgeneratorn fortsättning och Rapportcentral i Agda PS

Denna kurs är en fördjupning till kursen Listgeneratorn steg 1. Här bygger vi lite svårare listor och från fler listtyper. Här finns tid för diskussion och egna listor.

Visa mer

Webbinar Tips och trix i Agda PS

Genomgång av olika tips, rapporter och processer som förenklar vardagen i Agda PS under en timmes webbinar.
Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant 

Visa mer

Lönerevision och retrolön i Agda PS

På kursen går vi igenom lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Ofta leder en lönerevision till att transaktioner måste räknas om retroaktivt. Vi går igenom hur en sådan retrokörning går till.

Visa mer

Grundkurs - Listgeneratorn i Agda PS

Med hjälp av Listgeneratorn kan man skriva ut, kopiera och ändra i befintliga listor samt lägga upp helt nya egna listor. Vi går igenom hur man kan skriva ut olika typer av nyckeltal som t.ex. antal anställda, medelålder, fasta arter och medellön.

Visa mer

Webbinar - Schemahantering i Agda PS

Schemahantering handlar om att kunna sätta upp raster/lunch koppla ihop det med arbetspasset och sedan bygga ett schema av det och slutligen koppla det till den anställde. I schemahantering ingår även uppsättning av avvikelsedagar (helg och halvdagar) samt att skicka ut schema för kommande år.
 Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant 

Visa mer

Behörighet i Agda PS

Vi sätter upp behörigheter med utgångspunkt från vanligt förekommande roller, t.ex. arbetsledare och enskild användare. Vi går också igenom hur behörighet för attesträtter sätts upp.

Visa mer

Systemförvaltare i Agda PS

Som systemförvaltare kommer du att få en djupare förståelse i hur Agda PS fungerar och få kännedom i förhållandet mellan olika register samt få kunskap om vad som krävs av dig som systemförvaltare.

Visa mer

Fördjupning - Lön i Agda PS

På denna 2-dagarskurs beräknar vi lön från tidrapporter på ett antal personer som har både timlön och månadslön. Under själva arbetet med tidrapporterna dyker det upp olika "felaktigheter". Det kan t.ex. saknas lönearter från fasta arter, komptiden hamnar på fel tidack, en del lönearter är inte underlag till fackavgiften, korrigering av avvikelser o.s.v. Allt för att få förståelse om hur det hänger ihop i Agda PS. Här kan du själv delvis påverka kursens innehåll.

Visa mer

Webbinar – Löneart, Formler och Variabler i Agda PS

Här går vi igenom grunderna i lönearter, formler och variabler och som exempel tittar vi på lönearter för att nollställa en personlig variabel och betala ut 12% semesterlön direkt på timlönen.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant

Visa mer

Webbinar - Rapportcentralen i Agda PS

I Rapportcentralen har du möjlighet att ta ut rapporter, genom att dela in rapporterna i olika rapportgrupper så kan du dela ut dessa rapporter till olika användargrupper via Agda PS webb.
 Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant 

Visa mer

Årsrutiner i Agda PS - halvdag

Är du beredd på ett nytt år - och allt vad det innebär i Agda PS? Vi går igenom punkt för punkt i en checklista, hur du ska göra för att få ett så smidigt årsskifte som möjligt. På kursen går vi detaljerat igenom hela årsskiftet, alla deltagare får sitta vid egen dator och arbeta hela dagen - rekommenderas om man aldrig gjort årsskiftet i Agda PS tidigare eller dig som behöver repetera rutinerna.

Visa mer

eLearning Agda PS Analys

eLearningen vänder sig till dig som använder dig av Agda PS Analys. Du får en genomgång av systemet som helhet samt generellt om tabeller. Därefter kommer du att ta del av fyra lärande övningar. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen.
Om du önskar ha utbildningen för fler användare och i en längre period, minimum 6 månader, vänligen kontakta oss för ett prisförslag.

Visa mer

eLearning Agda PS Webb

eLearningen vänder sig till dig som använder dig av Agda PS Webb. Du får en genomgång av hur en enskild användare samt en attesterande chef hanterar olika delar i systemet.

Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen.

Om du önskar ha utbildningen för fler användare och i en längre period, minimum 6 månader, vänligen kontakta oss för ett prisförslag.

Visa mer

eLearning Behörighet i Agda PS

I denna eLearning går du igenom hur du ska sätta upp behörigheter. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

eLearning Lönerevision och Retrolön i Agda PS

Du får en genomgång av lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade Excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

eLearning Semesterårsskifte i Agda PS

eLearning vänder sig till dig som gör olika varianter av semesterårsskifte, även sammanfallande. Du får en genomgång av processen av semesterårsskifte från början till slut. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

Semesterårsskifte i Agda PS - sammanfallande

Kursen vänder sig till dig som tjänar in och tar ut semesterdagar samma år och påbörjar ett semesterår i januari (sammanfallande semester) och då ska räkna fram nya semesterdagar och semestervärden.

Visa mer

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Ängelholm

Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm