Filter

Produkt
Produktområde
Ort

Webbinar - Samtalsverktyg i Agda PS

Medarbetarsamtal, PU-samtal, utvecklingssamtal, kärt barn har många namn. Vill du ha uppsikt på om samtal genomförts eller inte? Agda PS gör det möjligt att hålla reda på detta samt ger ett bra stöd till chef och medarbetare innan, under och efter ett samtal.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information
.

Visa mer

Digital - Systemförvaltare i Agda PS

Som systemförvaltare kommer du att få en djupare förståelse i hur Agda PS fungerar och få kännedom i förhållandet mellan olika register samt få kunskap om vad som krävs av dig som systemförvaltare 

Visa mer

Digital - Lönerevision och retrolön i Agda PS

I utbildningen går vi igenom lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Ofta leder en lönerevision till att transaktioner måste räknas om retroaktivt. Vi går igenom hur en sådan retrokörning går till.Visa mer

Webbinar - Schemahantering i Agda PS

Schemahantering handlar om att kunna sätta upp raster/lunch koppla ihop det med arbetspasset och sedan bygga ett schema av det och slutligen koppla det till den anställde. I schemahantering ingår även uppsättning av avvikelsedagar (helg och halvdagar) samt att skicka ut schema för kommande år.
Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant.  Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information 

Visa mer

Kom igång med Listgeneratorn i Agda PS

Digital utbildning som hjälper dig att snabbt komma igång med Listgeneratorn ger dig en förståelse i Listgeneratorns grunder.
Du lär dig hur du skriver ut, kopiera och ändra i befintliga listor samt lägga upp helt nya egna listor.

Visa mer

Webbinar - Agda Webb

På detta webbinar kommer vi gå igenom hur du skapar en snygg och informativ startsida i Agda webb till dina anställda. 
Vi kommer gå igenom olika scenarion i webben beroende på vilken roll som finns på företaget. Vilka rapporter ska dina anställda se och kunna ta ut, beroende på roll? Hur ser behörigheten ut för webben?

Vad ska arbetsledare respektive anställd kunna se och göra i webben.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information.

Visa mer

Webbinar – Löneart, Formler och Variabler i Agda PS

Här går vi igenom grunderna i lönearter, formler och variabler och som exempel tittar vi på lönearter för att nollställa en personlig variabel och betala ut 12% semesterlön direkt på timlönen.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant.  Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information.  

Visa mer

Webbinar - Tips och trix i Agda PS inför sommaren

Genomgång av olika tips, rapporter och processer som förenklar vardagen i Agda PS under en timmes webbinar.
 
Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information

Visa mer

Kom igång med Agda PS på distans

Digital uppstartsutbildning som hjälper dig att snabbt komma igång med lönearbetet i Agda PS och ger dig en förståelse för systemets register. Vi förutsätter att du har viss erfarenhet av löneadministration och för att få ut maximal behållning av utbildningen rekommenderar vi att du har medverkat vid minst en löneberäkning i Agda PS.

Visa mer

Webbinar - Rapportcentralen i Agda PS

I Rapportcentralen har du möjlighet att ta ut rapporter, genom att dela in rapporterna i olika rapportgrupper så kan du dela ut dessa rapporter till olika användargrupper via Agda PS webb.
 Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information.

Visa mer

Digital Personal - Utbildningsadministration i Agda PS

Behöver du hålla reda på de anställdas utbildningar? Hur mycket tid lägger företaget ner på att utbilda anställda och vad kostar det? Finns det utbildningar som anställda behöver förnya? Är det du som administrerar utbildningarna på företaget? Behöver du en enkel rutin för att skriva ut kurskallelser, deltagarförteckningar, kursintyg med mera? Svarade du "ja" på någon av ovanstående frågor är denna kurs definitivt något för dig!

Visa mer

eLearning Agda PS Analys

eLearningen vänder sig till dig som använder dig av Agda PS Analys. Du får en genomgång av systemet som helhet samt generellt om tabeller. Därefter kommer du att ta del av fyra lärande övningar. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen.
Om du önskar ha utbildningen för fler användare och i en längre period, minimum 6 månader, vänligen kontakta oss för ett prisförslag.

Visa mer

eLearning Agda PS Webb

eLearningen vänder sig till dig som använder dig av Agda PS Webb. Du får en genomgång av hur en enskild användare samt en attesterande chef hanterar olika delar i systemet.

Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen.

Om du önskar ha utbildningen för fler användare och i en längre period, minimum 6 månader, vänligen kontakta oss för ett prisförslag.

Visa mer

eLearning Behörighet i Agda PS

I denna eLearning går du igenom hur du ska sätta upp behörigheter. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

eLearning Lönerevision och Retrolön i Agda PS

Du får en genomgång av lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade Excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

eLearning Semesterårsskifte i Agda PS

eLearning vänder sig till dig som gör olika varianter av semesterårsskifte, även sammanfallande. Du får en genomgång av processen av semesterårsskifte från början till slut. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Ängelholm

Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm