Filter

Produkt
Produktområde
Ort

Listgeneratorn fortsättning och Rapportcentral i Agda PS

Denna kurs är en fördjupning till kursen Listgeneratorn steg 1. Här bygger vi lite svårare listor och från fler listtyper. Här finns tid för diskussion och egna listor.

Visa mer

Grundkurs - Lön i Agda PS

Kursen ger en ordentlig genomgång av register och funktioner för att kunna beräkna lön. Vi hinner titta detaljerat på delarna i lön och vi har tid för många praktiska övningar. Vi förutsätter att du har viss erfarenhet av löneadministration. För att få ut maximalt av kursen bör du ha medverkat vid minst en löneberäkning i Agda PS.

Visa mer

Systemförvaltare i Agda PS

Som systemförvaltare kommer du att få en djupare förståelse i hur Agda PS fungerar och få kännedom i förhållandet mellan olika register samt få kunskap om vad som krävs av dig som systemförvaltare.

Visa mer

Grundkurs - Listgeneratorn i Agda PS

Med hjälp av Listgeneratorn kan man skriva ut, kopiera och ändra i befintliga listor samt lägga upp helt nya egna listor. Vi går igenom hur man kan skriva ut olika typer av nyckeltal som t.ex. antal anställda, medelålder, fasta arter och medellön.

Visa mer

Lönerevision och retrolön i Agda PS

På kursen går vi igenom lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Ofta leder en lönerevision till att transaktioner måste räknas om retroaktivt. Vi går igenom hur en sådan retrokörning går till.

Visa mer

Seminarium - Semesterrutiner i Agda PS

Liksom tidigare år anordnar vi våra populära Seminarium. På ett lättsamt och enkelt sätt går vi i huvudsak igenom de stundande semesterårsskiftesrutinerna. Dessutom går vi igenom olika funktioner och finesser samt ger dig tips på olika lösningar i Agda PS.

Visa mer

Semesterårsskifte i Agda PS

Kursen vänder sig till dig som påbörjar ett nytt semesterår i april och då ska räkna fram nya semesterdagar och semestervärden.

Visa mer

Agda PS - INL-filer (import av data)

-Tidsbesparande uppdatering med INL-filer.
Med hjälp av INL (inläsningsfiler) kan man snabbt och enkelt utföra vanligtvis tidskrävande uppdateringar i olika register. Exempel kan vara en Excel-fil innehållande antalet lunchavdrag från företagets lunchmatsal, en lista med alla e-postadresser som ska läsas in i personregistret eller ett fält i personregistret som ska uppdateras på många personer samtidigt.

Visa mer

Fördjupning - Lön i Agda PS

På denna 2-dagarskurs beräknar vi lön från tidrapporter på ett antal personer som har både timlön och månadslön. Under själva arbetet med tidrapporterna dyker det upp olika "felaktigheter". Det kan t.ex. saknas lönearter från fasta arter, komptiden hamnar på fel tidack, en del lönearter är inte underlag till fackavgiften, korrigering av avvikelser o.s.v. Allt för att få förståelse om hur det hänger ihop i Agda PS. Här kan du själv delvis påverka kursens innehåll.

Visa mer

Behörighet i Agda PS

Vi sätter upp behörigheter med utgångspunkt från vanligt förekommande roller, t.ex. arbetsledare och enskild användare. Vi går också igenom hur behörighet för attesträtter sätts upp.

Visa mer

Personal - Kompetenser och Samtalsverktyg i Agda PS

Medarbetarsamtal, PU-samtal, utvecklingssamtal, kärt barn har många namn. Vill du ha uppsikt på om samtal genomförts eller inte? Agda PS gör det möjligt att hålla reda på detta samt ger ett bra stöd till chef och medarbetare innan, under och efter ett samtal. Behöver du ha koll på vilka kompetenser dina medarbetare har och hur väl dessa stämmer mot de krav som finns på befattningen hjälper Agda PS dig att hålla reda på detta. Generationsväxling = kompetensväxling. Vilka kompetenser försvinner från företaget i samband med pensionsavgångar? Vilka personer behöver ni kompetensutveckla? Vill du ha svar på denna typ av frågor är kursen definitivt något för dig.

Visa mer

Personal - Utbildningsadministration i Agda PS

Behöver du hålla reda på de anställdas utbildningar? Hur mycket tid lägger företaget ner på att utbilda anställda och vad kostar det? Finns det utbildningar som anställda behöver förnya? Är det du som administrerar utbildningarna på företaget? Behöver du en enkel rutin för att skriva ut kurskallelser, deltagarförteckningar, kursintyg med mera? Svarade du "ja" på någon av ovanstående frågor är denna kurs definitivt något för dig!

Visa mer

eLearning Agda PS Analys

eLearningen vänder sig till dig som använder dig av Agda PS Analys. Du får en genomgång av systemet som helhet samt generellt om tabeller. Därefter kommer du att ta del av fyra lärande övningar. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen.
Om du önskar ha utbildningen för fler användare och i en längre period, minimum 6 månader, vänligen kontakta oss för ett prisförslag.

Visa mer

eLearning Agda PS Webb

eLearningen vänder sig till dig som använder dig av Agda PS Webb. Du får en genomgång av hur en enskild användare samt en attesterande chef hanterar olika delar i systemet.

Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen.

Om du önskar ha utbildningen för fler användare och i en längre period, minimum 6 månader, vänligen kontakta oss för ett prisförslag.

Visa mer

eLearning Behörighet i Agda PS

I denna eLearning går du igenom hur du ska sätta upp behörigheter. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

eLearning Lönerevision och Retrolön i Agda PS

Du får en genomgång av lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade Excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

eLearning Semesterårsskifte i Agda PS

eLearning vänder sig till dig som gör olika varianter av semesterårsskifte, även sammanfallande. Du får en genomgång av processen av semesterårsskifte från början till slut. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Visa mer

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Ängelholm

Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm