Filter

Produkt
Produktområde
Ort

Webbinar - Schemahantering i Agda PS

Schemahantering handlar om att kunna sätta upp raster/lunch koppla ihop det med arbetspasset och sedan bygga ett schema av det och slutligen koppla det till den anställde. I schemahantering ingår även uppsättning av avvikelsedagar (helg och halvdagar) samt att skicka ut schema för kommande år.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant.  Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information

Visa mer

Digital - Kom igång med Listgeneratorn i Agda PS

Digital utbildning som hjälper dig att snabbt komma igång med Listgeneratorn ger dig en förståelse i Listgeneratorns grunder.
Du lär dig hur du skriver ut, kopiera och ändra i befintliga listor samt lägga upp helt nya egna listor.

Visa mer

Visma.net Expense -Digital

Digital utbildning för dig som vill lära dig mer om Visma.net Expense och kopplingen mellan Agda PS och Expense.

Visa mer

Agda PS Listgeneratorn fortsättning

Denna utbildning är en fortsättning till utbildningen Agda PS  Listgeneratorn steg 1/ Komigång med Listgeneratorn. Här bygger vi lite svårare listor och från fler listtyper. Här finns tid för diskussion.

Visa mer

Webbinar - Rapportcentralen i Agda PS

I Rapportcentralen har du möjlighet att ta ut rapporter, genom att dela in rapporterna i olika rapportgrupper så kan du dela ut dessa rapporter till olika användargrupper via Agda PS webb.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. 
Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information.

Visa mer

Digital - Tidregistrering i Agda PS

Distansutbildning för dig som förvaltar tidregistrering i Agda PS och som vill lära dig grunderna samt få en förståelse för vad alla parametrar innebär. Du lär dig hur du bygger schema, arbetstidsregler och OB-regler för ett nytt avtal m.m. Vi går därefter igenom arbetsledarens roll i Arbetsledardialog/Detaljkorrigering hur du korrigerar registreringar och attesterar tid i Agda PS och i Agda PS webb.

Visa mer

Digital - Kom igång med Agda PS på distans

Digital uppstartsutbildning som hjälper dig att snabbt komma igång med lönearbetet i Agda PS och ger dig en förståelse för systemets register. Vi förutsätter att du har viss erfarenhet av löneadministration och för att få ut maximal behållning av utbildningen rekommenderar vi att du har medverkat vid minst en löneberäkning i Agda PS.

Visa mer

Agda PS Webbinar - Distribution

Vi kommer prata om fördelarna med att distribuera och schemalägga rapporter via Agda PS webb och hur man går tillväga. 

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. 
 Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information  

Visa mer

Webbinar - Expense

På detta webbinar kommer vi bland annat  gå igenom hur man byter e-post, byter anställningsnummer för Expense. Kommer även att titta på årsrutiner, kreditkortskoppling Employeeappen mot Attach appen.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information.

Visa mer

Digital - Seminarium semesterrutiner i Agda PS

Liksom tidigare år anordnar vi våra populära Seminarium, nu i digital form. På ett lättsamt och enkelt sätt går vi i huvudsak igenom de stundande semesterårsskiftesrutinerna. Dessutom går vi igenom olika funktioner och finesser samt ger dig tips på olika lösningar i Agda PS.

Utbildningen ger aktualitetstimmar hos Srf konsulterna. Kontrollera antal på deras hemsida. 

Visa mer

Digital - Lönerevision och retrolön i Agda PS

I distansutbildningen går vi igenom lönerevisionsprocessen från början till slut. Du lär dig revidera lönerna med hjälp av verktyget på tre sätt: med webbverktyget, exporterade/importerade excelunderlag och på manuell väg direkt i Agda PS. Ofta leder en lönerevision till att transaktioner måste räknas om retroaktivt. Vi går igenom hur en sådan retrokörning går till.

Visa mer

Digital - Semesterårsskiftet i Agda PS

Distansutbildningen vänder sig till dig som gör ditt första semesterårsskifte i Agda PS. Ert företag påbörjar ett nytt semesterår i april och då ska räkna fram nya semesterdagar och semestervärden.

OBS! Förväxla inte med seminariet i semesterrutiner i Agda PS, som mer är en repetition i semesterårsskiftet.


Utbildningen ger aktualitetstimmar hos Srf konsulterna. Kontrollera antal på deras hemsida.  

Visa mer

Digital - Systemförvaltare i Agda PS

Som systemförvaltare kommer du att få en djupare förståelse i hur Agda PS fungerar och få kännedom i förhållandet mellan olika register samt få kunskap om vad som krävs av dig som systemförvaltare 

Utbildningen ger aktualitetstimmar hos Srf konsulterna. Kontrollera antal på deras hemsida. 

Visa mer

Webbinar – Löneart, Formler och Variabler i Agda PS

Här går vi igenom grunderna i lönearter, formler och variabler och som exempel tittar vi på lönearter för att nollställa en personlig variabel och betala ut 12% semesterlön direkt på timlönen.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant.  Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information. 

Visa mer

Webbinar - Agda PS Webb

På detta webbinar kommer vi gå igenom hur du skapar en snygg och informativ startsida i Agda PS webb till dina anställda.
Vi kommer gå igenom olika scenarion i webben beroende på vilken roll som finns på företaget. Vilka rapporter ska dina anställda se och kunna ta ut, beroende på roll? Hur ser behörigheten ut för webben?
Vad ska arbetsledare respektive anställd kunna se och göra i webben.

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information.

Visa mer

Webbinar - Hur rensar du gammal data i Agda PS

Vi kommer prata om fördelarna med att rensa gammal data i Agda PS och hur man går tillväga. 

Ingår som ett val i servicepaket Silver, Guld och Diamant. 
 Vid bokning ange ert servicepaket i övrig information

Visa mer

Stockholm

Lindhagensgatan 94
112 18 Stockholm

Ängelholm

Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm