Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

2023-04-19 09:00

Göteborg

Under den här kursen lär du dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel. Vi går igenom smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälsofaror. Du får insikt i vissa kritiska steg vid livsmedelshantering och vad egenkontroll innebär. 

Utbildningen är lämplig för alla som har kontakt med livsmedel där det på arbetsplatsen redan finns personer med övergripande ansvar. Kallskänkor, kockar samt portionerings- och servispersonal måste ha baskunskaper inom livsmedelshantering när de i varierande omfattning kommer i kontakt med livsmedel. Målet är att du, förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer. 

Kursen vänder sig till dig som hanterar livsmedel i någon form, exempelvis kockar, serveringspersonal, portioneringspersonal, kallskänkor och övrig personal med livsmedelskontakt inom restaurang och offentlig verksamhet. 

Inga förkunskaper krävs. 
Utbildningen finns som lärarledd, en heldag eller en webbutbildning på fyra timmar, tillsammans med Krogkunskap. 

- Mikroorganismer och smitta (bakterier, virus och parasiter) 
- Hygien (personlig och lokaler) 
- Matförgiftningar 
- Kemiska och fysiska hälsofaror 
- Egenkontroll 
- Förebyggande insatser 

Betala med faktura

*

Vill du ansöka om ett kundkonto?

Du slipper fylla i alla uppgifter och kan betala mot faktura