Alkohollagsutbildning

2023-02-21 09:00

Stockholm


När du ansöker om serveringstillstånd är det kommunen som examinerar dina kunskaper i alkohollagen. Här får du den kunskap som krävs för att klara provet. Undervisning och kunskapstest sker på svenska. Lagtexten finns på engelska som stöd för den som har behov. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Provet gör du hos din kommun. 

För dig som övertar ett bolag som redan har ett serveringstillstånd och för dig som är driftsansvarig i koncernföretag erbjuds även ett kunskapsprov. 

Kursen vänder sig till dig som både till dig som ska ansöka om serveringstillstånd och till dig som ska köpa ett företag som redan har serveringstillstånd.

- Alkoholpolitik 
- Alkohollagen 
- Ansökan serveringstillstånd 
- Serveringsbestämmelser 
- Tillsyn och åtgärder

Kursledare: Ulrika Lundström

Kursledare: Ulrika Lundström
Ulrika Lundström har jobbat i restaurangbranschen i många år, de senaste åren med fokus på personalfrågor och arbetsmiljöarbete. Hon är en erfaren och uppskattad föreläsare som även utbildar inom alkohollagstiftning.





.

Betala med faktura

*

Vill du ansöka om ett kundkonto?

Du slipper fylla i alla uppgifter och kan betala mot faktura