Anti-korruption, ISO 37001

Course content / Kursinnehåll

Denna heldagsutbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i vad korruption är för något, den kommande standarden mot mutor - ISO 37001 och kunskaper om hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption.

Företag, myndigheter och organisationer har samma utmaning som gäller såväl verksamheten i Sverige som utomlands. Korruption påverkar verksamheten, trovärdigheten och varumärket. Därför är det viktigt att förebygga riskerna och att hantera kriser när det uppstår misstanke om korruption. Ämnet har aldrig varit mer aktuellt någonsin. Due diligence och riskhantering - hur bör en intern genomlysning göras i ett bolag för att gardera sig mot korruptionsrisker? Det och mycket annat får du svar på under utbildningen.

Utbildningen ger kunskap i hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption. Du får en mycket god orientering och praktiska tips på t ex hur korruption identifieras och förebyggs samt kunskap om den kommande standarden ISO 37001.

Vi går igenom aktuell svensk och internationell lagstiftning, en rad praktikfall och diskuterar olika ledningssystem och standarder för policys och förebyggande av mutor och korruption med hänsyn till den kommande nya standarden ISO 37001.

Ur programmet

Vad är korruption?
Vilka lagar och riktlinjer påverkar min organisation?
ISO 37001 - en ny standard mot mutor
Att arbeta effektivt med antikorruption

Kursens mål

Efter avslutad utbildning har deltagaren kunskaper och verktyg för att upptäcka korruption och orientera sig i nationell och internationell lagstiftning om korruption. Förståelse för hur man använder Näringslivskoden och praktiskt kunna arbeta med antikorruption och förebygga risker. Deltagaren kommer också ha förståelse för och kunna använda ISO 37001 - den nya standarden mot mutor.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till personer i befattning där förhandling och avtal är en del av arbetet som t ex hållbarhetschefer, controllers, inköpare, compliance/riskpersonal och revisorer. Även aktörer som konsulter och jurister som berörs av dessa frågor har utbyte av utbildningen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Louise Brown, Senior Advisor Anti-corruption & Business integrity, Intertek.
Louise sitter i den svenska styrelsen för Tranparency International och har medverkat i den tekniska kommittéen för ISO37001. Hon har en MSc i development Studies samt en Post-Grad.Dipl i Management och Corporate Governance.

There are no upcoming events for this course / Det finns inga kommande tillfällen för denna utbildning