HACCP för FSSC 22000

Course content / Kursinnehåll

HACCP är ett välkänt verktyg för livsmedelssäkerhet och ett krav för alla som i någon del av ledet hanterar livsmedel. HACCP är även ett grundelement i bland annat FSSC 22000. Här visar vi hur du tar fram, implementerar och underhåller HACCP i ditt FSSC 22000-arbete.

Syftet med fördjupningsdagen i HACCP är att ge dig kunskap i hur du implementerar styrbara grundförutsättningar och HACCP-planen i FSSC 22000.

Om utbildningen
Genom att följa praktiska exempel går vi igenom stegen i ISO 22000 för införandet av HACCP med styrande grundförutsättningar och HACCP-planen med CCP:er.

Ur innehållet

Livsmedelssäkerhetsgruppen och dess roll
Förberedelser för faroanalys
Genomförande av faroanalyser för ett eller flera livsmedel
Program för styrbara grundförutsättningar
Förutsättningar för införande av HACCP
Utformning av HACCP-plan
Kritiska Styrpunkter (CCP)
Kritiska gränser
Övervakningssystem
Verifieringsrutiner
Validering
Kontinuerlig uppdatering av styrbara grundförutsättningar och HACCP-plan
Förberedelser för en HACCP-studie
Centrala begrepp i HACCP

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen riktar sig till dig som är livsmedelssäkerhets- eller kvalitetsansvarig och behöver fördjupad kunskap i hur ni praktiskt implementerar HACCP för FSSC 22000. Du bör ha grundläggande kunskap i FSSC 22000.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och implementering av ledningssystem.

Utbildningsledare
Kerstin Hansson, Intertek.

Coming events / Kommande tillfällen in / i Online

torsdag 09/12 2021 09:00 till 16:00
Online