ISO 22000/FSCC 22000 - livsmedelssäkerhet

Kursinnehåll

Hur använder man ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi igenom ISO 22000/FSSC 22000 i praktiken. Fokus kommer att ligga på nya ISO standarden ISO 22000:2018

FSSC 22000 består av ISO 22000:2018 + PAS 220/ISO TS 22002-1, där utbildningen går igenom delkraven i de olika standarderna. Vi går också igenom hur de kan implementeras i olika verksamheter.

Kursen innebär en unik sammanfattning och praktisk implementeringsträning. Den ger dig kunskap och verktyg för att enkelt kunna implementera standarderna inom er verksamhet, antingen som tillägg till andra ISO standarder, som övergår till BRC eller som helt nytt ledningssystem.

Ur programmet:

Historik
FSSC 22000 = ISO 22000:2018 + ISO TS 22002-1
Delkrav i respektive standarder, tolkning och tillämpning.
Praktisk implementering med tyngdpunkt på grundförutsättningar.
Certifiering; initial eller transfer från t ex BRC
HACCP, vi går kort igenom grunderna. (För dig som vill ha mer fördjupning erbjuder vi en tredje kursdag)

Vad ger kursen?

En god förståelse och tillämpning för ISO 22000:2018 och FSSC 22000 och HACCP
Ett antal konkreta förslag på praktisk implementering av FSSC 22000 och HACCP
Erfarenhetsutbyte med utbildare med lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från små till stora och multinationella företag

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet och certifiering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor gällande livsmedelsäkerhet.

Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för kraven i standarderna samt kunna implementera FSSC 22000 (ISO 22000+PAS 220/ISO TS 22002-1) och HACCP på ditt företag på ett professionellt sätt och bidra till att förbättra den egna verksamheten.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och implementering av ledningssystem.

Utbildningsledare
Kerstin Hansson, Intertek.

Kommande tillfällen i Stockholm

tis 08/10 2019 09:30 till
ons 09/10 2019 16:00
Intertek Semko AB
tis 03/12 2019 09:30 till
ons 04/12 2019 16:00
Intertek Semko AB