FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet

Course content / Kursinnehåll

Hur använder man ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel? På denna utbildning går vi igenom ISO 22000 och ISO/TS 22002-# samt aktuella tilläggskrav för att utveckla ett ledningssystem för livsmedelsäkerhet.

 Standarden definierar vad som behövs för att ha kontroll på livsmedelsäkerheten, säkerställa och leverera livsmedelrelaterade produkter och tjänster med förtroende genom hela kedjan.  Du får praktisk guide och vägledning för att utveckla, implementera och underhålla ett robust ledningssystem enligt ISO 22000:2018

Ur programmet:

  • ISO 22000:2018 bakgrund, begrepp och krav, tolkning och tillämpning
  • Praktisk implementering med tyngdpunkt på grundförutsättningar. ISO/TS 22002
  • HACCP, vi går igenom grunderna. (För dig som vill ha mer fördjupning erbjuder vi en tredje kursdag)
  • Tilläggskraven i FSSC22000 ver 5.1
  • Vad innebär validering och verifiering
  • PDCA (Plan-Do-Check-Act) cykel och riskbaserat tänkande.
  • Vad krävs för Certifiering enligt FSSC22000 ver 5.1

Vad ger kursen?

  • En god förståelse och tillämpning för att utveckla ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt FSSC22000
  • Erfarenhetsutbyte med engagerad utbildare och lång revisionserfarenhet från olika livsmedelsbranscher i Sverige och internationellt, från små till stora och multinationella företag

Vem vänder sig utbildningen till? 
Utbildningen vänder sig i första hand till dig med övergripande och/ eller praktiskt ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhet och certifiering inom företaget. Utbildningen är även lämplig för konsulter som arbetar med att stödja företag i frågor kring livsmedelssäkerhet.


Kursens mål 
Efter avslutad utbildning ska du ha god förståelse för hur kraven kan tillämpas i praktiken och utveckling av ledningssystem för livsmedelssäkerheten.  Utbildningsledare
Kerstin Hansson, Intertek.

Coming events / Kommande tillfällen in / i Stockholm

tis 28/11 2023 09:30 till
ons 29/11 2023 16:00
Intertek Semko AB