Internrevision och revisionsteknik

Course content / Kursinnehåll

Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 och miljöledningssystem 14001.  
Utbildningen för dig som vill lära dig grundläggande revisionsteknik för internrevision.

Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för att på ett strukturerat sätt belysa verksamheten, i syfte att utveckla den. För dig som internrevisor är kunskap inom revisionsteknik och revisionsmetodik centralt, för att kunna utföra revisioner som leder till förbättringar. En god förståelse för kraven i aktuell standard är också viktigt. Interteks tredagarskurs i internrevision ger dig den grundläggande kunskap du behöver inom dessa områden för att kunna genomföra revisioner som bidrar till företagets utveckling.

Om utbildningen:
Teorin fokuserar på revisionsteknik och revisionsmetodik och ger dig de verktyg som du behöver för att kunna genomföra en professionell revision. Vi går igenom kvalitetsledningsstandarden SS-EN ISO 9001:2015 och miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001:2015.

Ur programmet:

Genomgång av aktuella standarder för ledningssystem
Tekniker och angreppssätt
Olika revisionstyper
Upplägg av internrevisioner
Revisionsprogram
Utformning av avvikelserapport
Utformning av revisionsrapport
Rapportering och uppföljning


Kursens mål
Efter avslutad utbildning ska du kunna utföra interna revisioner på ditt företag på ett professionellt sätt som bidrar till att förbättra den egna verksamheten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningarna vänder sig i första hand till dig som ska utföra interna revisioner inom kvalitet och/eller miljö eller dig som ansvarar för interna revisioner på företaget.

Förkunskaper
För att du ska få ut så mycket som möjligt av kurserna är det bra om du före utbildningen läser igenom standarden och orienterar dig i innehållet.

There are no upcoming events for this course / Det finns inga kommande tillfällen för denna utbildning