REACH-registrering

Kursinnehåll

REACH: vägen till en lyckad registrering med introduktion till kraven enligt REACH, tillstånds- och begränsningsprocesser och nödvändiga IT-verktyg. Vet du om du berörs och vad du behöver göra?

Den som tillverkar kemiska ämnen inom EU eller importerar från länder utanför EU i mängder över ett ton per år kan behöva registrera enligt kraven i REACH-förordningen. Även blandningar eller varor kan innehålla ämnen som behöver registreras separat. För dig som tillverkar, importerar eller använder ämnen som finns med på tillståndslistan, kan det dessutom blir aktuellt att ansöka om tillstånd.

Hur går det till? Först och främst måste du inventera vilka ämnen som skall registreras och vilka data som behövs. Analysdata och testdata måste tas fram och andra företag som planerar att registrera samma ämne måste kontaktas. Allt detta kräver tid, planering och resurser.
Tidsgränsen för REACH registrering - även för förhandsregistrerade ämnen - är 31 maj 2018. Det är nu hög tid att påbörja förberedelserna om du ska vara säker på att hinna i tid!

Ur programmet:

Vi börjar med en kort överblick av kraven enligt REACH, inklusive registrering, tillstånd och begränsning. Sedan går vi närmare in på vad man behöver göra i en REACH registrering.

Introduktion till REACH-lagstiftningen
Kraven kring REACH registrering
Registreringsprocessen
Tillståndansökningsprocessen
Översikt av IT-stystemen som används vid registrering och tillståndsansäkan
REACH registrerings och kommunikationssystem
IUCLID - verktyg för skapande av registreringsdossiers
ECHAS hemsida - struktur, kommunikation och tips
Praktiska exempel

Kursens mål:
Utbildningen ger dig en bra överblick över REACH registreringsprocessen och de praktiska verktygen som behövs för att registrera dina ämnen.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som arbetar med REACH, t.ex. kvalitetssäkring, miljöansvarig,inköpare/inköpsansvarig eller produktchef. Företagen kan exempelvis vara tillverkare, importörer och formulerare.

Förkunskaper
Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om kemikalier.

Kommande tillfällen i Stockholm

tisdag 10/09 2019 09:00 till 15:30
Intertek Semko AB
tisdag 03/12 2019 09:00 till 15:30
Intertek Semko AB