Grundläggande krav IEC/EN 60598-1

Course content / Kursinnehåll

Lär dig förstå hur de grundläggande kraven fungerar och dess innebörd. Kunskapen om kunstruktionskraven minskar risken för dyra utvecklingsprojekt och och du kan snabbare nå ut med dina produkter på marknaden.

Välkommen till utbildningen i Elsäkerhet för belysning - IEC/EN 60598-1, ed 8. På grund av ny teknik idag har man gjort förändringar i standarden IEC/EN 60598-1, ed 8. Här går vi igenom de krav som ställs i standarden, vad de innebär och hur man gör för att säkerställa att produkten uppfyller kraven.Utbildningen bedrivs i huvudsak som föreläsning och varvas med konkreta exempel på hur man ska tolka och använda standarden IEC/EN 60598-1, ed 8. Vi går igenom nyheter inom IEC/EN 60598-1 och ändringar i utgåva 8.

Ur programmet

Övergripande om standarden
Tolkning och förklaring av ändringar och nyheter i utgåva 8
CE-märkning med inriktning på belysning


Kursens mål
Ge kunskap om de grundläggande kraven och dess innebörd i standarden IEC/EN 60598-1, ed 8

Vem vänder sig utbildningen till?
Konstruktörer, utvecklingschefer, produktansvarig, kvalitetschefer, inköpare och andra som vill få grundläggande kunskap om standarden.

Förkunskaper
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen bör du ha läst igenom standarden och ha viss erfarenhet av konstruktions- och säkerhetskrav.

Coming events / Kommande tillfällen in / i Online

torsdag 16/11 2023 09:00 till 16:00
Online