CE-märkning enligt Maskindirektivet

Course content / Kursinnehåll

Här får du grundläggande kunskap om de krav som skall tillämpas innan en maskin får CE-märkas och släppas ut på marknaden.

Det nya Maskindirektivet (2006/42/EG) trädde i kraft 2010. Direktivet anger för tillverkare, importörer och distributörer de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner inom EES. Kraven i direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3 ”Maskiner”.

Viktiga ändringar i nya maskindirektivet är bland annat en breddning av tillämpningsområdet, ändrade undantag, definitioner och certifieringsprocedurer, nya tekniska krav och krav på delvis fullbordade maskiner. Även innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska tillverkningsdokumentationen har modifierats.

Ur programmet

Hur ser kraven ut?
Tillämpningsområde och undantag
Hur definieras en maskin?
Hur går en CE-märkning till?
Tillverkarens ansvar
Certifieringsprocedurer
”Bilaga 4 produkter”
Delvis fullbordad maskin
Riskbedömning
Tekniska krav: bilaga 1
LVD (EN 60204-1)
Viktiga harmoniserade standarder
Teknisk tillverkningsdokumentation
EG-försäkran om överensstämmelse

Kursens mål
Utbildningen ger dig grundläggande kunskap i de hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner som ska släppas ut inom EES. Genom kursen får du även god förståelse för vilka förändringar som nu blir införlivade i lagstiftningen och vad de innebär för dig som tillverkare, importör eller distributör, så att du placerar säkra produkter på marknaden.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som tillverkar, importerar eller distribuerar maskiner och som behöver en grundläggande förståelse för de krav som gäller för maskiner som ska säljas eller användas inom EES. Även om- och tillbyggnad av befintliga maskiner tas upp. Kunskapen är viktig för exempelvis kvalitetsansvariga, produkt- eller produktionschefer, utvecklingschefer, konstruktörer och inköpare.

Förkunskaper
Det är bra om du har arbetat med maskindirektivet och har viss förståelse för vad det innebär.

Kursledare
Farzad Farzaneh, Farzad är i grunden Elkraftingenjör och har erfarenhet av kretskortdesign och kretskortstillverkning. Han har arbetat med EMC provning och EMC lösningar och är idag specialist inom CE-märkning och internationella regulatoriska krav för företag som tillverkar, distribuerar och importerar elektriska produkter. Farzad har närmare 20 års erfarenhet och är en mycket efterfrågad kursledare.

Coming events / Kommande tillfällen in / i Online

onsdag 11/10 2023 09:00 till 16:00
Online
torsdag 07/12 2023 09:00 till 16:00
Online