CE-märkning - med inriktning på elektriska produkter

Course content / Kursinnehåll

Alla företag som säljer produkter på den europeiska marknaden måste kunna påvisa att produkterna uppfyller tillämpliga EU-krav, bl.a. enligt Lågspänningsdirektivet, LVD. CE-märkningen är tillverkarens försäkran till myndigheter att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta direktiv.

Konsekvensen av att inte ha full kontroll på sin CE-märkning kan bli kostsam om det sker ett tillbud med produkten eller om produkten inte klarar en marknadskontroll av ansvarig myndighet.

Välkommen till vår grundläggande utbildning för dig som behöver en bättre övergripande kunskap om grunderna för CE-märkning. Utbildningen ger en ökad kunskap om produktansvar och produktsäkerhet, vad som krävs för att CE-märka och vem som bär ansvaret för produkten. Den här kunskapen är central för många, men specifikt för inköpare, produktchefer och ledningsgrupper.

Ur programmet:

CE-märkets bakgrund
Produktsäkerhet vs produktansvar
New Approach Direktiven
GPSD – General Product Safety Directive
Vad innebär det att LVD, lågspänningsdirektivet, är ett krav för CE-märkning
Processen för CE-märkning
Rutinkontroll
Tillverkardeklaration; vem skall signera den och vad innebär det?
Teknisk fil; dokumentationskrav, testrapporter och andra underlag för CE-märkningen
Rundvandring i EMC-labb samt besök i EMC och radio hallar

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för varför CE-märkningskravet finns och vad det innebär i form av praktisk handläggning. Efter kursen skall deltagarna ha fått förståelsen för att, kunna styra rutiner/processer så att risken för att hamna i ett produktansvarsmål minimeras.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver en introduktion av CE-märkning. Alla som är (eller borde vara) en länk i ansvarskedjan för ett fungerande produktansvararbete och hantering av krav för CE-märkning. Detta innefattar ledande funktioner och chefer som till exempel Inköp, VD, Försäljning och Marknad, Produktledning, Kvalitet, Konstruktion och Produktion.

Förkunskaper
Inga.

För dig som behöver djupare kunskaper i CE-märkningskrav utifrån specifika standarder rekommenderar vi våra längre, mer djupgående och specialiserade utbildningar inom olika standarder och direktiv.

Kursledare

Farzad Farzaneh, CE-marking and International Regularoty Compliance Specialist.
Farzad har en bred och unik kompetens inom CE-märkning och de regler och direktiv som elektriska produkter omfattas av. Han arbetar med rådgivning och regulatoriskt stöd till företag som tillverkar, distribuerar eller importerar elektriska produkter. Farzad är en flitigt anlitad kursledare inom CE-märkning och tillämpning av gällande EU-direktiv och förordningar med närmare 20 års erfarenhet.

Coming events / Kommande tillfällen in / i Online

torsdag 26/10 2023 09:00 till 16:00
Online
torsdag 14/12 2023 09:00 till 16:00
Online